O projektu

Jsme sdružení organizací, spojených kvůli realizaci dlouhodobého projektu společného kulturně-vzdělávacího centra, které dětem a mladým lidem nabídne školní výchovu, mimoškolní kulturní vyžití i podporu na začátku jejich životní cesty. Naší cílovou skupinou jsou především děti a mladí lidé od předškolního věku až po období vstupu do dospělého života, u menších dětí i jejich rodiny.

Projekt vychází z idejí aktivního a alternativního pohledu na svět, z potřeby aktivně reagovat jeho problémy a ze zájmu o jejich možné řešení. Chceme se především u mladých lidí snažit měnit myšlení, zvyšovat zájem o věci kolem, prohlubovat zájem o svět, o místo, v němž žijeme.

Významnými vlivy, které projekt kulturně-vzdělávacího centra utvářely, jsou výchova respektující osobnost dítěte a jeho potřeby, dále snaha o řízenou integraci a podporu dětí se speciálními potřebami (sociálně či zdravotně vyloučené, děti cizinců, výjimečně nadané děti) a výchova k běžnému soužití s nimi, a v neposlední řadě podpora mladé nezávislé umělecké tvorby především v oblasti performing arts a výtvarného umění.

Podstatnou součástí Centra bude waldorfská základní škola, jejíž zřizovatel je zakládajícím členem Centra.

Vlastní náplň projektu kulturně-vzdělávacího centra realizují jednotliví členové a partneři sdružení, pro realizaci musejí mít však zajištěné podmínky a koordinaci. Proto vzniklo zájmové sdružení jako společná platforma, která zajišťuje koordinaci a podmínky, ve kterých je možné celý projekt Centra realizovat, na prvním místě přípravu a následnou správu budovy Centra. Sdružení dále zajišťuje společné akce a aktivity členů a společnou propagaci a marketing projektu.

Husovo nám. 9 - rohový pohledCentrum je umístěno do budovy na Husově náměstí 9, kterou v prosinci 2013 získala do dlouhodobé výpůjčky od města Plzně Waldorfská základní škola Dobromysl. Ta následně umožnila využít část prostor budovy pro tento projekt.

Získání budovy do užívání bylo klíčové pro realizaci projektu. Město tím získalo využití pro velkou školní budovu, která byla poslední roky nevyužívaná a projekt prostory, ve kterých se může realizovat a které jsou vhodné pro provoz školy a dalších kulturních a vzdělávacích aktivit.

Projekt také pomůže kulturně i výchovně oživit lokalitu, ve které budova stojí – projekt má ambici dostat projekt za hranice budovy, ven, do ulic, na Husovo náměstí a do okolních ulic.