Waldorfská základní škola získala budovu do výpůjčky

Rada města Plzně na svém mimořádném zasedání koncem října souhlasila s výpůjčkou školní budovy Husovo nám. 9 / Husova 43 Waldorfské základní škole Dobromysl. Budova byla předána 29.11.2013, začínají práce na jejích opravách a oživování.